Triển lãm - hội chợ "Kinh tế - Quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số"

Triển lãm - hội chợ "Kinh tế - Quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số"

Thông tin chi tiết xem thêm tại http://videx.vn/videx/

Thư mời download tại đây

Brochure download tại đây