Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Dịch vụ xác lập quyền sở hữu trí tuệ mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho chủ thể sở hữu và được xem là một trong những tài sản quan trọng đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp. Nhận thức được những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, với đội ngũ chuyên gia trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.