Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn

Sáng ngày 6/10/2021, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - Techgate 2021), chương trình với sự tham gia của ông Vương Quốc Thắng, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Vũ Văn Tích, Trưởng ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); một số đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các đơn vị đồng hành là các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, và trường đại học thành viên của ĐHQGHN.

Toàn cảnh Lễ công bố chương trình VNU - Techgate 2021

VNU - Techgate 2021 do Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp, ĐHQGHN triển khai với mục tiêu chuyển giao, kết nối các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ĐHQGHN vào thực tiễn đời sống xã hội. Chương trình được tổ chức trong năm 2021, bao gồm các hoạt động ươm tạo và hoạt động thương mại hóa công nghệ, sản phẩm như: hỗ trợ hoàn thiện công nghệ và sản phẩm; truyền thông và hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ, hoàn thiện hồ sơ gọi vốn, được cố vấn bởi các quỹ đầu tư và chuyên gia; hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ từ hội đồng chuyên gia trong việc tư vấn đánh giá xác định thị trường, khách hàng, đánh giá khoa học và định giá công nghệ; hỗ trợ hoàn thiện hình ảnh sản phẩm mẫu, thương hiệu, nhãn hiệu, kỹ năng thuyết trình, giới thiệu sản phẩm; chuỗi các buổi pitching kết nối giới thiệu công nghệ và nhận thông tin đặt hàng nghiên cứu đến từ các Tập đoàn, doanh nghiệp theo từng lĩnh vực công nghệ.

Chương trình cũng đón nhận các nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực như Y Dược, Vi sinh, Vật liệu tiên tiến, Hóa học, Công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác. Đây là năm đầu tiên chương trình được triển khai nhưng đã có nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham gia thương mại hóa và đặt hàng hợp tác nghiên cứu với sự đồng hành của các Quỹ và nhà đầu tư.

Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ trực thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - đơn vị đồng hành chương trình Techgate 2021 cam kết phối hợp các nội dung như: hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ hoàn thiện công nghệ và sản phẩm; xúc tiến kết nối ứng dụng và chuyển giao công nghệ.